Medlem

Till medlemmarna i Föreningssamverkan, nyttiga länkar och tips på bidrag som kan sökas.

Förutom de kommunala bidragen som söks via Föreningsbyrån finns det andra bidrag eller fonder att söka ur till din förening.