Till medlemmarna i Föreningssamverkan

Nyttiga länkar

Tips på andra bidrag

Förutom de kommunala bidragen som söks via Föreningsbyrån
finns det andra bidrag eller fonder att söka ur till din förening.

Föreningsbyrån
Ideér för livet
Länsstyrelsen Västernorrland - Bygdemedel
Leader Mittland Plus
Arvsfonden
Arvsfonden andra fonder
Scenkonstbolaget
Boverket
Kulturrådet
Folkhälsomyndigheten
Fritidsforum kulturbryggan
MUCF Riksidrotts förbundet
ESF
Ung pott