GDPR

Matfors föreningssamverkans syfte med insamling av din e-postadress och kontaktuppgifter är att kunna skicka nyhetsbrev till dig och hålla dig uppdaterad på evenemang som föreningen ordnar.

Vi kommer bara att behandla dina kontaktuppgifter, e-postadress för fakturering av medlemsavgift samt utskick av nyhetsbrev, inga andra uppgifter. Vi tar bort dig helt om du avregistrerar dig eller begär att bli glömd.

Vill du korrigera din e-postadress så hjälper vi dig med det också. Vi säljer självklart aldrig eller delar med oss av dina personuppgifter. Ej heller för vi ut dem ur landet.

Meddela oss på info@foreningssamverkan.se om du vill att vi ska ändra/ta bort registrerade uppgifter.

Som medlem har du har rätt till att:
få tillgång till dina personuppgifter
få felaktiga personuppgifter rättade
få sina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga
få veta hur länge ni kommer att lagra personuppgifterna
lämna in klagomål till Datainspektionen