Verksamhet

Matfors Föreningssamverkan
Föreningssamverkan är en paraplyförening för föreningslivet i Matfors, med ca 50 medlemmar. Våra medlemmar har verksamhet för barn, ungdomar, vuxna och äldre — läs gärna mer genom att tryck på rubriken våra föreningar. Föreningssamverkan kommer att vara samordnare för upplevelsecentrumet i Matfors. Vi hoppas att du ser samma nytta som vi gör, kring ett upplevelsecentrum om Matfors.

Verksamhetsmål
– Verka för förbättrad samverkan mellan föreningarna och samhället
– Verka för gynnsamma förutsättningar för alla föreningar
– Verka för utveckling och förnyelse av föreningslivet
– Samverka, så som remissinstans, med nämnder och styrelser i kommunen
– Främja utveckling av ”Mötesplatser för människor”, arrangemang och aktiviteter för olika åldersgrupper och intressen att se till att en förteckning finns med aktuella föreningsadresser

Styrelsen

Ordförande Kassör Revisor Sekreterare Ledamot Ersättare Valberedning
Pelle Swärd Lena Schmidt Per-Erik Jansson Erica Johannesson Sören Huring Jeanett Midhake Maggie Bergne
070 - 670 50 99 070 - 661 93 28 070 - 347 01 27 070 - 630 16 06 Maria Anesen Christina Antonssen
pelle.sward@live.se Fedrik Gillström Felix Schmidt Jiva Gunnarsson
Eva Dahlin