Verksamhet

Matfors Föreningssamverkan
Föreningssamverkan är en paraplyförening för föreningslivet i Matfors, med ca 50 medlemmar. Våra medlemmar har verksamhet för barn, ungdomar, vuxna och äldre – läs gärna mer genom att tryck på rubriken våra föreningar. Föreningssamverkan kommer att vara samordnare för upplevelsecentrumet i Matfors. Vi hoppas att du ser samma nytta som vi gör, kring ett upplevelsecentrum om Matfors.
 
 

Verksamhetsmål
– Verka för förbättrad samverkan mellan föreningarna och samhället
– Verka för gynnsamma förutsättningar för alla föreningar
– Verka för utveckling och förnyelse av föreningslivet
– Samverka, så som remissinstans, med nämnder och styrelser i kommunen
– Främja utveckling av ”Mötesplatser för människor”, arrangemang och aktiviteter för olika åldersgrupper och intressen att se till att en förteckning finns med aktuella föreningsadresser

Styrelsen

Ordförande Kassör Revisor Sekreterare Ledamot Ersättare Valberedning
Sören Huring Lena Schmidt Per-Erik Jansson Erica Johannesson Fedrik Gillström Jeanett Midhake Maggie Bergne
070 - 630 16 06 070 - 661 93 28 Ersättare 070 - 347 01 27 Maria Anesen Christina Antonssen
Eva Dahlin Felix Schmidt Jiva Gunnarsson