Verksamhet

Matfors Föreningssamverkan

Verksamheten ska bedrivas genom att föreningen bl.a ska främja utveckling av ”mötesplatser för människor”, arrangemang och aktiviteter inom kultur, kulturarvs- och fritidsutbud för olika åldersgrupper och intressen.
Föreningen ska särskilt stimulera aktiviteter för ungdomars engagemang i samhällsutvecklingen.
Föreningen kan även fungera som en samlad remissinstans och påtryckare i frågor som rör kultur och fritid i området.