Projekt

 

Genom att kombinera stöd från jordbruksfonden och socialfonden har Leaderprojektet Matfors Framtidscentrum skapat en utställningslokal och en naturlig samlingspunkt på orten, men också ett socialt företagande som kommer fylla den med liv.

Matfors framtidscentrum – industrihistorien
Vår grundidé är att visa upp den historia och de människor som har gjort Matfors till vad det är idag. Men vi vill inte skapa ett traditionellt museum, utan en samlingsplats som lever och som kan bli en träffpunkt och en drivkraft för byn.

Vi kallar det ”Matforsfabriken”,  vi ska skapa ett upplevelsecentrum och besöksanledning kring Matfors industrihistoria med försäljningsplats för lokala produkter, bygga upp en ny kreativ, skapande mötesplats för alla, skapa en kreativ mötesplats för permanent verksamhet, kompetens- och utvecklingscentrum.

Projektet ”Framtidscentrum om Matfors Industrihistoria”, ett upplevelserum för både barn och unga. Lär om historian genom modellen som visar hur det såg ut, filmer och bildspel. Här kan du lära dig både hur vi kan återanvända historien och material i vårt kreativitetsrum.

 

Ett gemensamt projekt som Framtidscentrum kan vara/är start till samarbetsformer både inom föreningsliv men också föreningslivet kontra skola, allmänhet, näringsliv och all kommunal verksamhet.

Matfors framtidscentrum – socialt företagande
Projektet handlar inte bara om att bygga och utrusta en lokal. Med stödet från socialfonden kommer lokalen även att vara en bas för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden i form av ett socialt företagande.

Vi ska bygga upp en verksamhet med arbetsträning och praktik, utveckla arbetsintegrerade sociala företag och syftar till att skapa återgång eller inträde på arbetsmarknaden, minska tröskeln från utanförskap till avlönat arbete, att skapa en modell för hur individer i målgruppen för egenmakt och arbete, arbetsträning, praktik, utbildning eller delägande socialt företagande för att bryta utanförskapet samt underlätta övergången från ideellt engagemang till anställning och inkludering i lokalsamhället alternativt entreprenörskap/socialt företagande.