Matfors Föreningssamverkan

Föreningens ändamål är att utgöra ett samverkansorgan för kultur- och fritidsföreningar verksamma i f d Matfors kommun (Tuna och Attmars församlingar) och att därigenom verka för gynnsamma förbättringar för alla föreningar och medverka till utveckling och förnyelse av föreningslivet.
Verksamheten ska bedrivas genom att föreningen bl a ska främja utveckling av ”mötesplatser för människor”, arrangemang och aktiviteter inom kultur- och fritidsutbud för olika åldersgrupper och intressen.

Föreningen ska särskilt stimulera aktiviteter för ungdomars engagemang i föreningslivet.
Föreningen ska också sträva efter att bli remissinstans och påtryckare i frågor som rör kultur och fritid i området.