Kultur och fritidsföreningar i samverkan.

Vi är en aktör med syfte att fånga upp initiativ till samverkan mellan kultur- och fritidsföreningar verksamma i f.d Matfors kommun (Tuna och Attmars församlingar).